Autorytet oparty na akceptacji

Rodzice o autorytecie typu względnego starają się zawsze uchwycić ducha prawa. Tacy rodzice są równocześnie i przywódcą, i poddanym, przewodzą w sposób autorytatywny, ustalają wzorce do naśladowania i sami ich przestrzegają. Ich dzieci widzą ograniczenia, mając w ich obrębie swobodę wyboru. Autorytet oparty na akceptacji zapewnia dzieciom samodzielność podejmowania decyzji, umożliwiając im prawidłowy wybór zachowań, wyrażanie swoich poglądów oraz podejmowanie działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *