Autorytet

Szczere pochwały podtrzymują w słuszności działań i rozwijają poczucie wartości.
Bezwarunkowa miłość rozwija poczucie bezpieczeństwa i własne} wartości. MIŁOŚĆ jest strukturą nadrzędną, podtrzymującą OGRANICZENIA będące warstwą ochronną rodziny. Użyłem już wcześniej porównania metody „Sześciu zasad wychowania pozytywnego” do przepisu kulinarnego. Innym sposobem spojrzenia na Plan Wychowania Pozytywnego może być diagram w formie domu na s. 37. Jego podstawą, fundamentem, jest akceptacja, a zwieńczeniem docenianie. „Mury” zbudowane z uczucia i dostępności ukazują, w jaki sposób akceptacja i docenianie przekazywane są dziecku, a także w jaki sposób nadrzędna struktura Miłości podtrzymuje krokwie i dach, którymi są Ograniczenia – autorytet i obliczalność. „Sześć zasad wychowania pozytywnego” to plan służący do zbudowania zdrowej i pozytywnie funkcjonującej rodziny. Jeśli zastosujemy sześć jego etapów we właściwej kolejności, staniemy się bohaterami dla swoich dzieci, nie dla własnej satysfakcji, ale dla ich dobra. Będziecie dla nich swojego rodzaju wzorcem osobowym, potrzebnym im w przygotowaniach do stawienia czoła światu, pełnemu wyzwań, a nawet niebezpieczeństw. Powtórzmy jeszcze raz, że z planu „Sześciu zasad wychowania pozytywnego” korzystać należy we właściwej kolejności. Stawianie domu od dachu nie ma szans na sukces. Późniejsze dobudowywanie fundamentów jest zupełnie bez sensu. Jeśli jednak, mimo wszystko, podejmiemy taką próbę, doprowadzimy jedynie do chaosu i zamieszania. W trzecim rozdziale odpowiemy na pytanie, dlaczego Miłość zawsze poprzedzać powinna Ograniczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *