Tadeusz śliwiak budowanie domu

Po to, by wyposażyć je we wszystko, co niezbędne do satysfakcjonującego życia na tym pełnym bólu, wrogim i zachłannym świecie. Któżby nie chciał, aby jego dzieci umiały powiedzieć „nie” narkotykom, seksowi przedmałżeńskiemu i innym przejawom presji wywieranej przez środki przekazu i grupy rówieśnicze? Zacznijmy więc już teraz czynić z siebie prawdziwych bohaterów, póki jeszcze nasze dzieci […]