Emmanuelle cda

Opisane przez Henry’ego Brandta niepowodzenia kandydatów na misjonarzy kojarzą się z nowymi terminami wchodzącymi w użycie w wielu środowiskach: rodzina w rozpadzie, współuzaleinienie i „trujący rodzice”. Według dr. Franka Minirtha i dr. Paula Meiera, współzałożycieli Kliniki Minirtha-Meiera, termin „uzależnienie” istnieje od wielu dziesiątków lat, a pojawił się w związku z podejmowaniem działań na rzecz alkoholików i […]