Rozstrzelanie powstańców madryckich

Celem tej książki jest przekonanie rodziców, że bycie prawdziwym bohaterem dla swoich dzieci wyklucza fasadowość, pretensje czy stwarzanie pozorów. Chcielibyśmy sformułować nową definicję słowa „bohater”: Każda matka lub każdy ojciec okazujący współczucie, stałość charakteru, spójność i integralność osobowości, które w sumie tworzą wzorzec pozytywny – jest bohaterem. W słowach Jezusa znajdujemy znamienną przenośnię dobrych złych wzorców: „Czy może […]