Weronika marzęda blog

Kolejnym powodem, dla którego powinniśmy pragnąć stać się bohaterami dla naszych dzieci, jest to, że będą one takimi, jak my sami. Uświadomijmy sobie fakt, że związek pomiędzy dziećmi a rodzicami jest jedyny w swoim rodzaju. Sparafrazujmy przytaczany już fragment z Ewangelii św. Łukasza: „Dzieci nie przewyższają swoich rodziców, lecz wszystkie dzieci, już w pełni wykształcone, […]