Wówczas będziemy mogli skuteczniej poprawiać jego błędy

Nie oznacza to odejścia od dyscypliny i konieczności korygowania różnych zachowań. Lepiej utorować drogę dyscyplinie w atmosferze pozytywnej, pokazując dziecku, że naprawdę zauważamy i pochwalamy jego właściwe działania. Wówczas będziemy mogli skuteczniej poprawiać jego błędy lub karcić za złe zachowanie, zamiast tylko narzekać: „Coś mi się zdaje, że moje dzieci wszystko robią źle – ciągle mam im coś za złe.” W siódmym i ósmym rozdziale jest szerzej rozwinięta kwestia doceniania. Zanim tam dojdziemy, potraktujmy docenianie i akceptację jak dwa podstawowe elementy wychowania, składające się na tę stronę, po której sumujemy niezbędne w wychowaniu uczucia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *