Chodzi o to, że każdy pragnie akceptacji

Tego rodzaju zachowanie występowało u dzieci od wieku przedszkolnego aż po ósmoklasistów, a nawet u uczniów szkół średnich. Złe zachowanie uczniów szkół średnich przybiera bardziej wyrafinowaną formę, niemniej jednak jego treść jest taka sama. Chodzi o to, że każdy pragnie akceptacji, a szczególnie pragną jej dzieci. Jeśli nie udaje im się zdobyć jej jednym sposobem, próbują innych metod, nawet jeśli są one nie do przyjęcia dla ich otoczenia. Dlaczego tak się dzieje? Uważamy z Joshem, że odpowiedź tkwi w tym, w jaki sposób Bóg stworzył ludzi i jak się do nich odnosi. Przywiązujemy do akceptacji tak istotne znaczenie, ponieważ z pewnością jest ona pierwszym elementem konstrukcji rozwoju osobowości człowieka. Ojciec w niebiosach – Bóg pragnie zmienić zachowanie swoich dzieci, ale zanim podejmie to zadanie, przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy – poprzez swojąłaskę. Czym jest zatem łaska? Akceptacją bezwarunkową. Biblia jasno wskazuje, że nie musimy się zmienić, by zyskać akceptację Boga. Akceptuje on nas takimi, jakimi jesteśmy, ze wszystkimi naszymi grzechami. Im więcej rodziców pojmie ten mechanizm, tym lepsze okażą się ich stosunki z dziećmi. Podstawową potrzebą nadaną nam przez Boga jest poczucie bezpieczeństwa – doświadczenie akceptacji i posiadania wartości. To fundament zdrowej osobowości. Nathaniel Branden, autor wielu prac na temat wizerunku własnej osoby, wskazuje na to, że potrzeba poczucia własnej wartości jest nieodłączną cechą ludzkiej natury. W chwili narodzin nie wiadomo jednak, jak tę potrzebę zaspokoić, ani jak wymierzyć stopień jej zaspokojenia. Człowiek musi sam to odkryć. Niestety, zbyt wiele takich prób kończy się znieprawieniem jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *