OSZCZĘDZAJMY CZAS I SIŁY

Stwierdzono, że najwięcej czasu zajmują kobiecie zajęcia związane z przygotowywaniem posiłków, natomiast wszelkie prace porządkowe wymagają ogromnego nakładu sił. -Zastanówmy się nad takim rozwiązaniem: praca rozłożona na domowników obciąży wszystkich bardziej sprawiedliwie (każdemu według… sił); ‘ każdą czynność należy dokładnie przemyśleć, aby zastosować optymalną metodę i najlepszy sposób jej wykonania; istnieje wiele urządzeń i sposobów, które nie tylko mogą uczynić pracę lżejszą i przyspieszyć jej wykonanie, ale pozwolą uzyskać lepszy efekt. Zacznijmy może od punktu trzeciego. W każdym prawie domu znajduje się sporo zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego. Starajmy się więc maksymalnie go wykorzystywać, a także uzupełniać w miarę możliwości. Bo mechanizacja to oszczędność naszej energii, a więc naszego zdrowia, a także bardzo poważna oszczędność czasu, który naprawdę można dużo sensowniej wykorzystać. Warto także swoje gospodarstwo zaopatrywać w różny drobny sprzęt i przybory oraz środki chemiczne. W tym celu należy od czasu do czasu penetrować sklepy „1001 drobiazgów” i chemii gospodarczej, a na pewno zawsze znajdzie się coś pożytecznego i przydatnego w codziennych pracach domowych. Niedoceniana jest sprawa organizacji pracy i zastosowania właściwych metod przy wykonywaniu różnych czynności. Nikt nas tego przecież nie uczył. Wydaje się więc, że jest to zadanie szkoły, która niby ma uczyć pewnych zajęć praktycznych, również z zakresu gospodarstwa domowego, ale ciągle nie wie, jaką treść powinien ten program zawierać. Może właśnie nauczanie prawidłowych metod pracy? Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pozycja przy wykonywaniu różnych prac powodować może większe lub mniejsze obciążenie kręgosłupa, a także wymaga mniejszego lub większego wysiłku. Np. jeżeli przyjmiemy, że jakaś praca ręczna wykonywana w pozycji siedzącej wymaga 4% wysiłku, to ta sama praca w pozycji stojącej — 16%, a gdy stoimy w pochyleniu — 30%. Rozważcie to i zastanówcie się przed każdą czynnością, jak możecie zmniejszyć wysiłek, pamiętając też, że im większy jest wysiłek, tym więcej czasu potrzeba na odpoczynek, na regenerację sił.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *