Ograniczenia równoważą, miłość

Akceptacja, docenianie, uczucie i dostępność stanowią tę część naszego planu, która dotyczy uczuć. Elementami równoważącymi są: obliczalność i podparty miłością autorytet. Tę drugą część naszego planu nazywamy ograniczeniami lub zasadami regulującymi życie rodzinne. Musimy jednak pamiętać, że najważniejsza jest miłość. To ona nadaje sens zasadom i przynosi dobre rezultaty ich stosowania. Powtórzmy: akceptacja daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Docenianie wyrabia w dziecku poczucie ważności. Obliczalność zapewnia dziecku poczucie samokontroli. Wpajając naszym dzieciom obliczalność, uczymy je równocześnie odpowiedzialności. Okazywanie obliczalności w życiu rodzinnym i jej uczenie daje znakomite przesłanki do stania się w oczach dzieci bohaterem – wzorcem pozytywnym. Bohater nie tylko wzmacnia u swoich dzieci takie cechy, jak obliczalność i odpowiedzialność – dąży także do podtrzymania ich u siebie w stosunkach z dziećmi!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *