Docenianie – – klucz do wytworzenia poczucia własnej wartości

Trudno przecenić znaczenie akceptacji, bowiem chcemy widzieć samych siebie jako istoty żyjące. Zaraz za akceptacją sytuuje się docenianie-jesteśmy przecież również istotami działającymi. Nie wynika ono jedynie z pragnienia pochwał chociaż i one są ważne. Docenianie łączy się ze znaczeniem – poczuciem ważności oraz możliwościąnieobojętnego dla innych działania. Z tego powodu tak istotne jest docenianie osiągnięć dzieci, przy zachowaniu umiaru, by nie zacząć oceniać je tylko poprzez pryzmat osiąganych sukcesów. Kolejne dwa rozdziały pomogą wyjaśnić problemy: Dlaczego docenianie należy budować na akceptacji? Jak doceniać dzieci, nie wpadając w pułapkę oceniania ich tylko przez pryzmat sukcesu? Dlaczego jedno na troje dzieci, ocenianych tylko przez pryzmat sukcesu, staje się perfekcjonistami? Jakie błędy popełniają rodzice przekonani o słuszności swojego postępowania? Jak doceniać dzieci na co dzień? Jak rozpoznać symptomy perfekcjonizmu i jak mu przeciwdziałać? Jak kultywować sprawne działanie zamiast perfekcjonizmu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *