Bajeczki babci pimpusiowej

Nie trzeba być szczególnie odkrywczym, by stwierdzić, że nie są to najlepsze czasy dla rodziców. Kultura, w której musimy wychowy-wad nasze dzieci, nie sprzyja rodzinie. Wiele rodzin znajduje się pod niezwykle silną presją, wiele boryka się z poważnymi kłopotami.
Szacunkowe badania wskazują, że 60% dzieci urodzonych w połowie lat osiemdziesiątych dorośnie do wieku 18 lat w rodzinie pozbawionej jednego z rodziców na skutek rozwodu lub separacji. Obecnie w jednej czwartej rodzin jest tylko jedno z rodziców, a ich liczba od 1960 r. wzrosła o 150% Już dawno temu liczba pracujących zawodowo kobiet przekroczyła granicę 50%. Według danych National League of Cities z 1990 r. w amerykańskich rodzinach pracuje 64% matek. Wychowuje się w nich 10 min 400 tys. dzieci w wieku do 6 lat. Zjawisko to znajduje odbicie także w nowym słownictwie – mówimy przecież o „dzieciach z kluczem na szyi”. Badania przeprowadzone na obszarze San Francisco i San Diego wykazują, że u ósmoklasistów, którzy przez co najmniej 11 godzin tygodniowo byli pozostawieni bez nadzoru rodzicielskiego, ryzyko popadnięcia w nałogi (alkoholizm, palenie papierosów i marihuany) jest dwukrotnie większe, niż u ich rówieśników objętych opieką rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *