Rodzice instynktownie wyczuwają odmienność każdego dziecka

Podobnie jest z rodzicami, którzy muszą znać unikalne cechy każdego swojego dziecka. Wychowywanie dziecka na jego „własny” sposób nie oznacza puszczenia go samopas, czy pozostawienia samemu sobie na zawsze. Przypis w Ryrie Study Bibie do wersetu 22,6 z Księgi Psalmów objaśnia, że zwrot „w prawidła jego drogi” można przetłumaczyć jako „zgodnie z jego drogą, tj. zwyczajami i zainteresowaniami dziecka. Nauki muszą uwzględniać jego indywidualność i skłonności oraz nadążać za jego rozwojem fizycznym i umysłowym”.
Podobnie jak łucznik poszukuje odpowiedniego momentu „napięcia łuku”, tak i wy powinniście odnaleźć odpowiednie „napięcie” swoich dzieci. Rodzice instynktownie wyczuwają odmienność każdego dziecka, mimo to często popełniają błąd, dyscyplinując wszystkie dzieci w mniej więcej podobny sposób. Być może przyczyny tego stanu rzeczy szukać należy w istnieniu podobnych oczekiwań wobec wszystkich dzieci. Zgadzam się z opinią, że każda rodzina powinna przyjąć pewien standard zachowań, ale nie istnieje standardowy sposób na traktowanie wszystkich dzieci, bowiem każde z nich reaguje odmiennie na ten sam sposób podejścia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *