Jak zostać bohaterem?

Chcemy tu przedstawić pewien plan, który nazwaliśmy roboczo „Sześć zasad wychowania pozy ty wnego”. Owych sześć podstawowych zasad to: akceptacja, docenianie, uczucia, dostępność, obliczalność, autorytet. W rozdziale drugim dokonamy przeglądu planu opartego na tych sześciu zasadach, natomiast pozostała część książki stanowi pogłębienie kolejnych etapów, przedstawionych w kontekście biblijnym i wychowawczym. Zawarliśmy tu wiele praktycznych rad dotyczących zastosowania każdej z tych zasad. Sześcioetapowy plan zawiera ułożone w kolejności zalecenia, jak stać się bohaterem dla swoich dzieci. To prawda, że dzieci zafascynowane są gwiazdami rocka, filmu i innymi popularnymi osobistościami. A jednak mogę powiedzieć, odwołując się do własnych doświadczeń zdobytych przy okazji odczytów dla uczniów i studentów, dla których przemierzam corocznie 200 000 km, że tak naprawdę to szukają oni przewodnika o silnej osobowości, spójności i, nade wszystko, miłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *