Tag Archives: rozstrzelanie powstańców madryckich

Rozstrzelanie powstańców madryckich

Celem tej książki jest przekonanie rodziców, że bycie prawdziwym bohaterem dla swoich dzieci wyklucza fasadowość, pretensje czy stwarzanie pozorów. Chcielibyśmy sformułować nową definicję słowa „bohater”: Każda matka lub każdy ojciec okazujący współczucie, stałość charakteru, spójność i integralność osobowości, które w sumie tworzą