Tag Archives: bajeczki babci pimpusiowej

Bajeczki babci pimpusiowej

Nie trzeba być szczególnie odkrywczym, by stwierdzić, że nie są to najlepsze czasy dla rodziców. Kultura, w której musimy wychowy-wad nasze dzieci, nie sprzyja rodzinie. Wiele rodzin znajduje się pod niezwykle silną presją, wiele boryka się z poważnymi kłopotami. Szacunkowe