Hobby kolekcjonerskie

Najpowszechniejsze hobby kolekcjonerskie to filatelistyka, filumenistyka, czyli zbieranie etykiet zapałczanych, zbieranie różnych etykiet, np. z butelek po koniakach, winach, piwie i innych napojach, nalepek hotelowych itd. Może to być także zbieranie widokówek, map, folderów, przewodników, plakietek, proporczyków. A także — numizmatyka, zbieranie minerałów, ciekawych korzeni i różnych „dziwów natury”, gromadzenie drobiazgów użytkowych, jak fajki, zapalniczki, drobne ozdoby, wyroby ludowe, różne „pamiątki” odpustowe, jarmarczne i wczasowe, oceniane jako osobliwości brzydoty czy prymitywizmu — słowem kicze itd. Dość kosztownym hobby jest gromadzenie zegarów, samowarów i różnych staroci oraz książek. Inny typ hobby — to hodowla rybek w akwarium. Jest to zajęcie absorbujące, wymaga też odpowiedniej lokalizacji w mieszkaniu, co często koliduje z wygodą domowników. A co zrobić z rybkami, kiedy wyjeżdżamy na urlop? Należy się nad tym wszystkim zasta- powić, zanim rozpoczniemy hodowlę. Zbiór martwych przedmiotów można umieścić na półce czy zamknąć w szufladzie, a egzotyczne rybki czy inne stworzonka wymagają ciągłej opieki. Podobnie jest np. z hodowlą kaktusów. Dawniej to było bardzo modne hobby, a i teraz ma zapalonych zwolenników, zwłaszcza wśród panów. A więc rozwijając swoje zamiłowania, trzeba wziąć pod uwagę zarówno możliwości finansowe, jak i ilość wolnego czasu, a także możliwość umieszczenia zbiorów w mieszkaniu. Wędkarstwo, żeglarstwo, polowanie, turystyka, ogrodnictwo działkowe, sport — to hobby „pozadomowe”. Także fotografowanie. Właściwie wielu zamiłowanych foto- amatorów to zwykli „pstrykacze”, fotografują wszystko „jak leci”, a najczęściej bliższych i dalszych członków rodziny oraz znajomych w różnych uroczystych lub weekendowo-urlopowych okolicznościach. Ale fotografowanie staje się prawdziwym hobby właściwie dopiero wtedy, kiedy miłośnik tej sztuki obierze sobie jakiś konkretny temat czy kilka tematów, np. krajobrazy, zwierzęta, ptaki. Podpatrywanie życia zwierząt, „polowanie” na jakiś ciekawy moment ptasiego życia, tzw. bezkrwawe łowy, mogą stać się prawdziwą pasją i przynieść hobbystom wiele satysfakcji, a także bogate kolekcje unikalnych zdjęć.